Terms & amp; Bedingungen

Welkom bij fytko !

Deze algemene voorwaarden bevatten de regels voor het gebruik van fytko.com.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf fytko niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden op deze pagina.

 

je hoeft niet:

 • Herpubliceer materiaal van fytko
 • Materiaal van fytko . verkopen, verhuren of in licentie geven
 • Reproductie of kopiëren van materiaal van fytko
 • Herdistributie van inhoud van fytko

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie in bepaalde delen van de website te plaatsen en te delen. fytko filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt opmerkingen niet voordat ze op de website verschijnen.

Opmerkingen weerspiegelen niet de mening van fytko, zijn agenten en/of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die die van hen plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is fytko niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen en/of verschijnen van de Opmerkingen op deze website.

 

fytko behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die een schending van deze algemene voorwaarden veroorzaken.

 

U garandeert en verklaart dat:

 • U hebt het recht om opmerkingen op onze site te plaatsen en om alle benodigde licenties en toestemmingen te verkrijgen om dit te doen;
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi of handelsmerk van een derde partij;
 • Opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy is
 • Opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke, aangepaste of huidige commerciële activiteiten of illegale activiteiten te vragen of te promoten.
 • U verleent fytko hierbij een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om u te vragen alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze site te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en hun linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door door te gaan met een link naar onze site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

 

Links van onze site verwijderen

Als u om welke reden dan ook een link op onze website aanstootgevend vindt, staat het u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

 

Wij staan ​​niet in voor de juistheid van de informatie op deze website, noch voor de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; Evenmin beloven we te garanderen dat de Website beschikbaar zal blijven of dat het materiaal op de Website up-to-date zal zijn.

 

vrijwaring

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of
 • enige van onze of uw verplichtingen uitsluiten die niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

Zolang de Website en de informatie en diensten op de Website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.