Zasady i Warunki

Witamy w fytku !

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z fytko.com.

Wchodząc na tę stronę, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z fytko, jeśli nie zgadzasz się na przyjęcie wszystkich warunków podanych na tej stronie.

 

nie musisz:

 • Opublikuj ponownie materiał z fytko
 • Sprzedawaj, wypożyczaj lub licencjonuj materiał od fytko
 • Reprodukcja lub kopiowanie materiału z fytko
 • Redystrybucja treści z fytko

Części tej witryny zapewniają użytkownikom możliwość publikowania i dzielenia się opiniami i informacjami w niektórych obszarach witryny. fytko nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich pojawieniem się w Serwisie.

Komentarze nie odzwierciedlają opinii firmy fytko, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która je zamieszcza. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, fytko nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za żadną odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub zamieszczania i/lub pojawienia się Komentarzy w tym stronie internetowej.

 

fytko zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejszy Regulamin.

 

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

 • Masz prawo do publikowania komentarzy na naszej Stronie i uzyskania wszystkich niezbędnych licencji i zgód;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które naruszają prywatność
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do nagabywania lub promowania działalności biznesowej, zwyczajowej lub bieżącej działalności handlowej lub nielegalnej działalności.
 • Niniejszym udzielasz fytko niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do poproszenia Cię o usunięcie wszystkich linków lub poszczególnych linków do naszej witryny. Zgadzasz się na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad ich łączenia w dowolnym momencie. Kontynuując łącze do naszej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków korzystania z łączy.

 

Usuń linki z naszej strony

Jeśli jakikolwiek link na naszej stronie internetowej okaże się obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z nami i poinformować nas w dowolnym momencie. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie mamy obowiązku tego robić ani odpowiadać bezpośrednio.

 

Nie gwarantujemy poprawności informacji na tej stronie, ani ich kompletności lub dokładności; Nie gwarantujemy również, że Witryna pozostanie dostępna lub że materiały w Witrynie będą aktualne.

 

zastrzeżenie

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z tej strony. Nic w tym zastrzeżeniu:

 • ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd;
 • ograniczyć jakąkolwiek naszą lub twoją odpowiedzialność w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony na mocy obowiązującego prawa; lub
 • wyłączyć którekolwiek z naszych lub twoich zobowiązań, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Dopóki Witryna oraz informacje i usługi w Witrynie są świadczone bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody.